Visul E-mail

Visele reprezintã o oportunitate de autocunoastere. Ele sunt expresia prin care sufletul cautã sã mentinã integralitatea  fiintei noastrã pe calea evolutiei personale, eliberându-ne  în acelasi timp de vechile atitudini care, tinându-ne prizonieri ai trecutului, nu ne mai sunt de nici un folos. Singurul limbaj pe care-l cunoaste sufletul sunt simbolurile.

 

În general putem clasifica astfel visele:
1 - Vise simbolice
2 - Vise compensatorii
3 - Vise legate de starea de sãnãtate
4 - Vise legate de gãsirea solutiilor unor probleme
5 - Vise telepatice
6 - Vise premonitorii
7 - Vise lucide
8 - Cosmaruri
1- VISELE  SIMBOLICE
Personajele care apar în vis sunt adesea proiectii ale dorintelor care sãlãsluiesc în noi si care reprezintã psihismul nostru, lumea trãirilor noastre interioare (credintele, atitudinile, temerile, etc.)
Aceste personaje pot fi oameni necunoscuti sau pot fi persoane reale din anturajul nostru.
Când în vis apar personaje cunoscute, care fac parte din cercul de relatii prezente în viata noastrã, acestea au o semnificatie foarte particularã.
Astfel, în functie de subiectul visului, calitãtile sau defectele pe care noi le atribuim celor care compun sfera relatilor noastre concrete ( rude, prieteni, cunoscuti, etc.) sunt de fapt  trãsãturi de caracter care ne apartin nouã însine.
Se produce astfel o proiectie asupra altora a propriilor noastre trãiri pe care nu le constientizãm în viata de zi cu zi, sau nu vrem sã ni le recunoastem.
Diferitele personaje care ne populeazã visele nu sunt altceva decât simboluri care exprimã realitãti deja existente în lumea psihismului nostru.
Cu totii gãzduim în fiinta noastrã  un "copil speriat ",  un "pãrinte exigent ",  un " profesor critic ", etc., o lungã listã de roluri pe care le jucãm de-a lungul vietii.
Aceste roluri sunt proiectate în vis si interpretate de personaje simbolice cu scopul de a ne arãta nouã însine diversele aspecte ale fiintei noastre care trebuiesc avute în vedere pentru a fi analizate si ameliorate.
Fiecare personaj din vis devine astfel un simbol al unei stãri de spirit, al unei credinte sau tendinte.
Subconstientul nostru regizeazã în fiecare noapte o piesã care are scopul de a ne introduce în atmosfera populatã de rolurile noastre din viatã si de a ne revela propria existentã cu conflictele si problematicile ei.
Este vorba, în final, de rolurile pe care noi le jucãm  în viatã, dar care, în vis, sunt interpretate si atribuite celor care pentru noi au o semnificatie particularã.
Actorii din vis sunt purtãtorii simbolici ai mesajului pe care subconstientul cautã sã ni-l transmitã pentru a ne revela pe noi, nouã însine.
2 - VISELE COMPENSATORII
Visele de compensatie sunt vise care " ne permit " sã comitem acte pe care nu îndrãznim sã le facem în stare de veghe, sau pur si simplu nu avem posibilitatea de a le realiza. Sunt vise de defulare, de multe ori cu tentã sexualã.
3 - VISE LEGATE DE STAREA DE SÃNÃTATE
Din astfel de vise putem afla ce stãri emotionale stau la baza indispozitiilor noastre.Puterea mintii este atât de mare încât atunci când nutrim gânduri negative (mânie, invidie, rãzbunare, gelozie, supãrare, îngrijorare, fricã, etc ) acestea influenteazã corpul  în mod subtil, generând atitudini negative care afecteazã deci planul fizic.Visele din aceastã categorie au rolul de a ne pune în gardã, de a ne alerta  sau avertiza asupra pericolului de dereglare a armoniei interioare care poate pune în cauzã buna functionare a organismului, deci sãnãtatea noastrã.De asemenea, putem primi informatii, în vis, despre o indispozitie fiziologicã sau chiar îmbolnãvirea unui organ.Este bine ca, analizând mesajul visului, sã luãm mãsuri urgente pentru corijarea atitudinii noastre mentale în vederea prezervãrii sau, dupã caz, ameliorãrii stãrii de sãnãtate.
4 - VISE CARE VIZEAZÃ REZOLVAREA PROBLEMELOR
Problemele care ne afecteazã în timpul zilei ies la ivealã noaptea, în vis, din adâncul subconstientului. Acesta oferã solutii pe care noi nu le-am imaginat în stare de veghe.Sunt bine cunoscute exemplele unor mari personalitãti din lumea stiintei sau artelor, care datoreazã succesul realizãrilor de exceptie,  "sfaturilor" pe care le-au primit în vis .Secventele din vis nu sunt aleatorii.Prima scenã este subiectul principal al conflictului,  fiecare scen generînd o alta pânã la cea finalã care aduce adesea solutia sau ne aratã un drum, o cale de urmat pentru a gãsi rezolvarea problemei respective.
5 - VISE TELEPATICE
În visele telepatice actiunea care se deruleazã  poate fi o punere în scenã a unei situatii reale, care se petrece efectiv în chiar momentul în care are loc visul.
Poate fi vorba despre un eveniment care se petrece la mare distantã ( poate chiar pe cealaltã parte a globului ) sau în viata unei alte persoane.
Este o perceptie pe care o avem în astral despre o actiune care se desfãsoarã în lumea fizicã.Se mai poate ca perceptia pe care o avem sã nu se refere la un fapt, o actiune concretã ci la trãirile ( frici, bucurii, etc. ) unei alte persoane care ni se transmit în mod telepathic. E bine sã interpretã acest gen de vise din ambele puncte de vedere.
6 - VISE PREMONITORII
Acestea reprezintã informatii sau întâmplãri care se petrec în vis înainte ca ele sã se manifeste în realitate în lumea exterioarã.De multe ori aceste vise exprimã doar tendinta pe care ar urma-o evenimentele vietii reale dacã ele ar urma cursul lor din viata curentã.Subconstientul nostru capteazã evenimente, fapte, vibratii, tendinte si le interpreteazã fãrã ca constientul nostru sã poatã interveni.
Visul aduce toate acestea la suprafatã.De retinut ca pe un factor extrem de important : noi putem influenta în mod constient cursul evenimentelor dar dacã NU o facem, atunci "premonitia" se realizeazã. Aceastã schimbare a cursului evenimentelor presupune o atitudine de transformare interioarã, de motivatie si actiune.Idealurile, valorile, scopurile, telul nostru în viatã sunt subiectele favorite ale viselor din aceastã categorie.Ele ne aratã valorile noastre reale, cele care ne fac cu adevãrat fericiti, care ne aduc cu adevãrat armonie si echilibru lãuntric.
Dacã în realitate ducem o viatã pe care în adâncul nostru o respingem, visele ne vor arãta acest lucru, invitându-ne sã luãm mãsurile necesare pentru a fi în armonie cu adevãrata noastrã fiintã.Ele ne vor arãta distanta dintre aspiratii si posibilitãti.
7 - VISE LUCIDE
Acestea reprezintã o categorie foarte specialã de vise.sunt vise în care stim cã visãm si putem sã schimbãm prin vointã cursul visului.Astfel în loc sã asistãm ca spectatori ai propriului nostru film din vis, devenim regizorii acestuia.Acest tip de vise ne relevã capacitãtile corpului nostru astral. Astfel, în acest tip de vise putem cãlãtori oriunde, depãsi limitele materiei si folosi vointa pentru a actiona fãrã limitãri.În lumea astralã întâlnim exact aceeasi situatie ca în lumea realitãtii fizice. Acolo existã, de asemenea, grade diferite de dezvoltare, de trãire spiritualã si putem întâlni nivele mai înalte sau mai joase de evolutie.Putem realiza contacte cu alte suflete si schimba mesaje, asa cum o facem în lumea "realã" fizicã.
8 - COSMARURI
Cosmarurile care se repetã reprezintã ultima solutie pe care o are subconstientul de a ne arãta cã ceva ce nu reusim sã întrezãrim în noi însine trebuie revelat si înteles.În acest caz actiunea este mult mai importantã decât trãirile si emotiile asociate acesteia.

Visele si psihanaliza

Conform teoriei lui Freud, visul ar fi o realizare deghizatã, mascatã a unei dorinte refulate, reprimate.
El are un continut manifest, constituit din datele explicite apartinând visãtorului ( imagini, sentimente, idei, impresii, pe care visãtorul si le aminteste la trezire) si continutul latent, ansamblul de informatii inconstiente care sunt la originea visului si la care nu avem acces decât ca rezultat al interpretãrii psihanalitice a visului. De fapt este acelasi continut care se exprimã de manierã diferitã.
Interpretarea psihanaliticã a visului ar consta tocmai în restituirea dorintei refulate.
Ceea ce Freud numeste cenzurã este un fel de instantã superioarã care are privilegiul de a permite constiintei accesul la anumite tendinte ale subiectului în cauzã.
Anumite vise însã, par a nu se supune modelului propus de Freud.
Astfel este cazul viselor angoasante, a cosmarurilor, pe care el le trateazã ca pe tulburãri mentale precum fobia sau nevroza, considerând cã emotia resimtitã poate sã nu fie în raport cu contextul intrinsec al elementelor onirice.

Visul apare ca un fel de rebus, un cumul de semne codificate si nu ca o însiruire de imagini independente.Trama oniricã, cantitatea impresionantã de asociatii care apar în imaginile prezente în vis, este subordonatã câtorva idei fundamentale, gânduri de bazã.
Visul este o formã de gândire distinctã de cea din starea de veghe constientã, care are rolul de a sustrage cenzurii elementele visate.
El este considerat un fel de substitut al unei scene infantile modificate prin transfer si actualizate în prezent. Este vorba despre o regresie care îmbracã mai multe forme si expresii, de la pasajul de la o instantã psihicã spre o alta, la "retrãirea" unei satisfactii din trecut si pânã la exprimarea unei "expresivitãti primitive".
Douã procese intrã în joc (de care am mai amintit deja): procesul primar care este legat de functionarea inconstientului ce tinde spre mentinerea si afirmarea "identitãtii de perceptie" si procesul secundar caracteristic constientului care tinde spre "identitatea de gândire".

Studierea si interpretarea viselor, în scop profilactic, de cãtre psihanalizã este un procedeu "revolutionar" pe care Freud îl introduce in stiinta psihicului uman - psihologia.
Într-un fel psihanaliza se aseamãnã cu metoda popularã de tãlmãcire a viselor ( metoda descifrãrii) prin aceea cã face o analizã a visului element cu element si în final se oferã un sens general.
Dar, în timp ce metoda popularã  propune o cheie de simboluri mai mult sau mai putin arbitrarã, psihanaliza utilizeazã simbolurile individuale ( deseori evidentiate prin metoda asociatiilor libere de idei) care sunt deci specifice pentru un individ anume.
Ulterior Jung va completa aceastã analizã introducând notiunea de arhetip, un fel de simbol colectiv, precum si metoda asociatiei dirijate de idei.
Cateva simboluri in vise
Atunci cînd te visezi mireas? exist? o interpretare tipic? în tradi?ia popular?, care afirm? c? este un semn r?u, de moarte. Probabil c? se porne?te de la inversiunea culorilor: albul rochiei de mireas? este considerat negru - un simbol al doliului. Deci, fie anun?ul mor?ii tale, fie al unei persoane foarte apropiate. Nu am întîlnit asemenea vise în practica analitic?. Dar cu siguran?? c? ele nu anun?? moartea. Sau dac? este s? r?mînem pe teritoriul acestei interpret?ri poate fi vorba de o moarte simbolic?, ini?iatic?. Dup? cum mireasa p??e?te într-o nou? via?? dup? m?riti?, la fel analizatul începe o nou? via?a dup? ce se angajeaz? trup ?i suflet într-o cur? psihanalitic?. Poate fi, deci, un semn bun. Broasca ?estoas?
Iat? un animal pe care cu greu îl putem asocia cu ceva. La Chinezi broasca ?estoas? este un simbol al sacralit??ii ?i duce la ideea de Oracol deoarece existau, în vechime, oracole în care se foloseau carapace de broasc? ?estoas?. Pentru Jung, broasca ?estoas? ar sugera incon?tientul colectiv, animal, un "etaj" evolutiv pe care îl asum? specia. La Freud carapacea broa?tei ?estoase poate duce la ideea de ap?rare sau de retragere narcisic? la sînul mamei.                                                                                                                  ?arpe
?arpele este cel mai uzitat simbol sexual. Conform Bibliei el este seduc?torul, creatura cea mai perfid? care îi împinge pe str?mo?ii no?tri la p?cat. De aici ideea de tenta?ie sau înclina?ie imoral?. Prin urmare el este simbolul incon?tientului animal, al refulatului sexual. Dar ?arpele este ?i un simbol al transform?rii deoarece el î?i schimb? pielea periodic. La Isus el reprezint? în?elepciunea ?i prevederea.  La Greci ?arpele este sacru ?i asociat cu zeul medicinei.                                                                                               
Cutremurul este visat fiarte des ?i asociat cu alte cataclisme devastatoare: incendiu, potop etc. Probabil c? provine din literatura biblic? legat? de Apocalips?. Teama de cutremur este indus? ?i de mass-media prin anun?urile dese de cutremure ?i de primejdia unui cutremur devastator iminent în România. Visele de cutremur p ot anun?a schimb?ri majore în via?a cuiva: divor?uri, decese, rupturi emo?ionale etc.Asociate cu refularea agresivit??ii, aceste vise reduc în prim plan înclina?iile distructive ale vis?torului. Desigur c? ?i aceste vise, ca s? fie interpretate, trebuie s? recurgem la asocia?iile vis?torului.
Apa este un simbol complex în vise. Dac? nu se refer? la ceva personal, atunci poate fi asociat? cu foarte multe idei. Una din aceste idei este inspirat? de ritualul botezului în cre?tinism. Deci, apa spal? p?catele, ea cur???. Dar ideea de cur??are are ?i o conota?ie agresiv?, a?a c? fi?i aten?i atunci cînd visa?i ap? deoarece poate fi o trimitere la instinctele voastre agresive. Acumularea energiei acestor instincte poate fi reprezentat? în vis prin potop. Potopul care cur??? totul dar, curios, ne ocole?te pe noi. Apa sugereaz? ?i caracterul perisabil al tuturor lucrurilor. Nimic nu dureaz? în acest univers. Adeseori, în filmele lui Tarkovski, apa traduce ideea de descompunere, de destr?mare, de anihilare. Obiecte disparate, fragmente, plutesc pe o ap? curg?toare. Totul este trec?tor, nu dureaz?. De aici sentimente de melancolie, de triste?e, depresie etc. Apa este a?a cum am mai spus o aluzie la botez. Cada cu ap? devine astfel fîntîna baptismal? de care vorbe?te Jung în special în lucrarea sa "Psihologie ?i alchimie". (Mai multe detalii despre Jug ?i psihologia sa în revista OMEN nr. 10). Procesul alchimic, de unde sînt extrase simbolurile fîntînii baptismale, este similar cu procesul de individua?ie la Jung. Fîntîna baptismal? sugereaz? astfel o etap? a acestui proces care simbolic reprezint? o moarte ?i o rena?tere. Omul vechi moare ?i se na?te omul nou sau, în termeni psihologici, moare vechiul eu pentru a se na?te unul nou.                                                   
Simbolismul M?rii negre este legate în primul rînd de cel al apei. Deci, citi?i despre simbolismul apei. În al doilea rînd, marea este o aluzie la existen?a amniotic?, la vremea cînd nu eram înc? n?scu?i ?i la mam?. Nu este întîmpl?tor c? în limba francez?, cu care se înrude?te româna, exist? o similitudine fonetic? între mam? ?i mare ("mere" ?i "mer"). Mama este cea care d? via?? ?i îngrije?te (hr?ne?te, securizeaz?).Un al simbol al m?rii este incon?tientul care constituie, dup? Freud, originea (mama) con?tientului sau eului. Incon?tientul este, psihologic vorbind, tot o mam?. La Jung marea, oceanul trimit la ideea de incon?tient colectiv. Incon?tientul colectiv este s?la?ul arhetipurilor. Unul din aceste arhetipuri este ?i cel al Sinelui sau Centrului pe care Jung îl asimileaz? cu experien?a lui Dumnezeu în religii. Marea Neagr? preia toate acest simboluri, dup? caz, ?i mai adaug? ceva în plus. Cum culoarea neagr? trimite la moarte (doliu etc.) trebuie s? ne gîndim din nou la procesul de individua?ie (vezi simbolismul apei în cada cu ap?), la prima sa etap? care este nigredo sau trecerea la negru (disolutio, separatio), în limbaj psihologic disocierea eului. Aceast? disociere trebuie s? fie urmat? de o nou? sintez? care s? includ? totalitatea personalit??ii umane.                                                                                    

Simbolismul apei intr? din nou în joc ?i v? rog s? citi?i articolul respectiv. Totu?i, apa murdar? trebuie s? mai însemne ?i altceva. Într-un film fantastic un mag îi d? eroului un pahar cu ap? ?i îi cere s? fie la fel de pur ca ?i apa din pahar. Acesta observ? c? apa din pahar este cam tulbure. Magul îi r?spunde: "Ca ?i sufletul t?u". Un suflet tulburat este agitat de st?ri ?i sim??minte contradictorii sau "necurate". Apa murdar? poate sugera o stare interioar? "murdar?" pentru un vis?tor care are un supraeu moral extrem de activ. Purificarea apei sugereaz? astfel purificarea sufletului. De?i personal nu cred c? "purificarea sufletului" este ceva viabil, nu pot nega c? pentru mul?i oameni poate reprezenta un ideal.                                                                                                       
Verdele este culoarea vie?ii prin excelen??. Prim?vara, anotimpul unui nou început, totul înverze?te. Via?a î?i reîncepe ciclul ascendent care culmineaz? cu fructificarea verii. Este un proces care poate sugera în via?a uman? un nou început. Dar apa, a?a cum am mai spus, împrumut? ?i din simbolismul general al apei. Faptul c? este verde îi adaug? o nou? dimensiune: aceea de resuscitare, de înviere, de rena?tere, de a lua totul de la început. Cîine/C??ei
Aici trebuie f?cut? o precizare: vis?m c??ei sau cîini. În general cîinele este considerat cel mai bun prieten al omului, foarte credincios ?i devotat. Dar cîinii mai sugereaz? ?i oameni r?i care nu î?i dau pace, care se ?in scai de tine pîn? î?i ating scopul. O tenacitate în r?u. Dac? ace?ti cîini sînt c??ei poate fi o indica?ie c? vis?torul nu se teme de asemenea indivizi pe care îi trateaz? oarecum de sus. Cum visul indic? întotdeauna ce am dori s? facem, s? fim sau s? se întîmple, ideea de mai sus s-ar putea interpreta ca dorin?? a vis?torului de a nu fi afectat de uneltirile oamenilor r?ut?cio?i.                                        
Floarea este simbolul fructific?rii, al fertilit??ii. În psihologia lui Jung simbolizeaz? Sinele. Dar floarea poate fi ?i un simbol al ceea ce este mai fin, mai rafinat în transmiterea unei informa?ii spirituale. O orhidee de China, de exemplu, sugereaz? într-un vis mo?tenirea filozofiei taoiste.                                                                                         
Pe?tele este un simbol cre?tin prin excelen??. Isus Christos este pe?tele, conform sensului ascuns al cuvîntului Ihtis (pe?te, în grece?te). Deci, Salvatorul, Mîntuitorul, cel de care se leag? speran?ele de Via?? ve?nic? ale cre?tinilor. Tot în cre?tinism pe?tele este ?i simbolul mor?ii ?i învierii - Ionas care este înghi?it de un pe?te mare ?i apoi redat vie?ii este o alegorie a mor?ii ?i învierii ?i o prefigurarea a venirii lui Isus, a mesajului Vie?ii pe care îl aduce Mîntuitorul.Dar pe?tele ca animal al adîncurilor acvatice este ?i o trimitere la incon?tient. Pentru Jung ar putea simboliza con?inuturile incon?tientului colectiv care ?in de zestrea noastr? filogenetic?.Pe?tele este ?i un simbol falic. Datorit? formei sale alungite poate conduce ideea de organ viril masculin la Freud ?i freudieni.Pe?tele este ?i numele unei zodii (a XII a din zodiac), ?i poate trimite astfel la o persoan? anume din anturajul vis?torului n?scut? în Pe?ti.                                                                     
Inelul este simbolul unei leg?turi. Inelul de logodn?, inelul de c?s?torie etc. Prin forma sa rotund? el sugereaz? totalitatea, întregul, unitatea. În c?s?torie se consider? c? mirele ?i mireasa alc?tuiesc o unitate mistic?. Poate fi un simbol al Sinelui, la Jung. ?i, desigur, un simbol erotic feminin la Freud ?i freudieni.

 
Referate : Astronomie
Stralucirea stelelor

Stelele ne apar pe cer mai mult sau mai putin stralucitoare. Stralucirea lor depinde de cantitatea de lumina pe care o emit, dar si de distanta. Magnitudinea este exprimata printr-un numar.

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Dublin

Cu o popula?ie nu mai mare decât Timi?oara ?i Aradul la un loc - 495.000 de locuitori, în 2005, aproape un milion (adic? 35% din popula?ia întregii ??ri) în întreaga arie metropolitan? - Dublin împarte cu spa?iul cultural românesc cel pu?in o poveste de succes: mitul lui Dracula, personaj specific imaginarului cultural ?i politic de la noi, pe care l-a nemurit, în paginile romanului s?u omonim, scriitorul Bram Stoker, de na?tere din capitala Irlandei.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Volga, coridorul „Europei secrete”

Pu?ini sunt cei care, atunci când sunt chema?i s? enumere ??rile Europei, amintesc de Ba?kortustan, Ciuva?ia, Republica Mariit?, Mordovia, Tatarstan, Udmur?ia sau Kalmucia. Potrivit conven?iilor geografice, aceste ??ri ?i neamurile lor fac parte din Marea Europ?, cea întins? pân? la Mun?ii ?i fluviul Ural – ele în?irându-se, laolalt? cu cea mai important? na?iune est-european?, cea rus?,

Read more...
Referate : Psihologie
Visul

Visele reprezintã o oportunitate de autocunoastere. Ele sunt expresia prin care sufletul cautã sã mentinã integralitatea  fiintei noastrã pe calea evolutiei personale, eliberându-ne  în acelasi timp de vechile atitudini care, tinându-ne prizonieri ai trecutului, nu ne mai sunt de nici un folos. Singurul limbaj pe care-l cunoaste sufletul sunt simbolurile.

Read more...
Referate : Religie
Calugarii sciti

Ac?iunile c?lug?rilor sci?i, în sensul p?str?rii ?i afirm?rii înv???turii de credin?? exprimate în cadrul Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon din anul 451, se vor face sim?ite în cadrul puternicelor controverse hristologice din secolul al VI-lea, desf??urate în timpul domniei împ?ra?ilor bizantini Anastasie I (491 - 518), Iustin I (518 - 527) ?i Iustinian I (527 - 565) .

Read more...
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.