E-mail

Pu?ini sunt cei care, atunci când sunt chema?i s? enumere ??rile Europei, amintesc de Ba?kortustan, Ciuva?ia, Republica Mariit?, Mordovia, Tatarstan, Udmur?ia sau Kalmucia. Potrivit conven?iilor geografice, aceste ??ri ?i neamurile lor fac parte din Marea Europ?, cea întins? pân? la Mun?ii ?i fluviul Ural – ele în?irându-se, laolalt? cu cea mai important? na?iune est-european?, cea rus?,

de-a lungul celui mai mare fluviu al Vechiului Continent: Volga, cum o numesc ru?ii ?i europenii propriu-zi?i – sau Itil, cum este numit? în limbile turco-mongole, familie c?reia îi apar?in cele mai multe din amintitele neamuri. Cu o lungime de aproape 3.700 de kilometri, Volga izvor??te nu din vreun m?re? masiv muntos, ci din Dealurile Valdai, coline cu o în?l?ime de abia 225 metri altitudine, situate aproximativ la jum?tatea distan?ei dintre cele dou? capitale ale Rusiei, Sankt Pertersburg (fostul Petrograd/Leningrad) ?i Moscova, de aceasta din urm? fiind legat? printr-un canal construit la jum?tatea secolului trecut. De aici, apele lene?e ale Volg?i str?bat principalele ora?e ale stepei est-europene – printre care Dubna, Yaroslavl, Nijny Novgorod, Kazan, Ulianovsk, Samara, Saratov, Volgograd (fost Stalingrad) ?i Astrahan – împreunându-se pe parcurs cu marile râuri Kama, Oka, Vetluga ?i Sura, pentru a se v?rsa apoi, printr-o delt? cu peste 500 de canale ?i o suprafa?? de 160 kilometri p?tra?i, în apele celui mai mare lac euroasiatic, a?a-numita Mare Caspic?, a c?rei oglind? este situat? cu 28 de metri sub nivelul Oceanului Planetar.
Dac?, str?b?tând doar regiuni de câmpie, apele Volg?i sunt molcome, istoria malurilor sale– regiune cunoscut? în antichitate drept „Sci?ia Mare”, a?a cum Volga era numit?, de Herodot ?i Ptolemeu, „Rhua” – este, dimpotriv?, una foarte zbuciumat?. Înc? înainte de Burebista, principalul neam locuitor al regiunii, sci?ii, au fost obliga?i s? migreze la sudul Dun?rii (prilej cu care au împrumutat numele lor provinciei Dobrogea, de atunci numit? „Sci?ia Mic?”), locul lor fiind luat, pentru trei secole, de sarma?i – ?i ei împin?i s? migreze de noii st?pâni, hunii, instala?i acolo în secolul III al erei noaste. Lor le-au urmat kutrigurii ?i utigurii, bulgarii turanici, khazarii, pecenegii, cumanii ?i altele – pentru ca, odat? cu marea lor invazie din anul 1241, jum?tatea de sud a regiunii s? fie luat? în st?pânire de t?tari, care ?i-au subordonat, în cadrul imperiului „Hoarda de Aur” (ulterior dezmembrat? în Hanatele Kazanului ?i Astrahanului), mozaicul de popoare ?i forma?iuni statale preexistente. Actuala st?pân? a regiunii, Rusia, ?i-a adjudecat teritoriile din sudul bazinului Volg?i abia în secolul XVII, în urma unei confrunt?ri multiseculare cu st?pânitorii turco-t?tari, împ?r?teasa Ecaterina cea Mare ad?ugând, în anul 1763, un nou neam: coloni?tii germanici, care, în condi?iile cunoscute de dup? Al Doilea R?zboi Mondial, s-au repliat spre patria de origine. În fine, pe durata Uniunii Sovietice – forma în care s-a reorganizat Imperiul ?arist la începutul secolului XX – în bazinul Volg?i s-au petrecut cele mai dure schimb?ri de structuri etnice ?i culturale: sub pretextul cooperativiz?rii, a fost deposedat? de p?mânt în primul rând ??r?nimea nerus?; mai apoi, s-au f?cut sim?ite ororile r?zboiului sovieto-nazist (în celebrul asediu al Stalingradului – Volgogradul de ast?zi, fiind decimat? dou? treimi din popula?ia calmuc?) ?i, la finalul s?u, teroarea stalinist?, care a deportat din locurile de ba?tin? popula?ii întregi.

 
Referate : Astronomie
Stralucirea stelelor

Stelele ne apar pe cer mai mult sau mai putin stralucitoare. Stralucirea lor depinde de cantitatea de lumina pe care o emit, dar si de distanta. Magnitudinea este exprimata printr-un numar.

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Chisinau

Având aproape 700 de mii de locuitori, din care trei sferturi de origine român?, Chi?in?ul - capitala Republicii Moldova de ast?zi - este, f?r? îndoial?, al doilea ora? românesc ca m?rime din lume. În compara?ie cu celelalte metropole române?ti, Chi?in?ul este un ora? recent: dac?, pe vatra sa, cercet?rile arheologice au pus în eviden?? o locuire aproape neîntrerupt? începând din neolitic, continuat? prin cea a neamului dacic al carpilor ?i, mai apoi, daco-romanilor, apari?ia a?ez?rii actuale este legat? de data de 17 iulie 1436, când voievozii moldoveni Ilie ?i ?tefan dau logof?tului Oancea drepturi asupra unei noi a?ez?ri de pe malul râului Bâc, vizavi de o localitate mai veche.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Gange, fluviul sacru al hindu?ilor

Cu o lungime total? de 2.511 kilometri, fluviul Gange – definitoriu, al?turi de Indus, pentru subcontinentul indian al Asiei – formeaz?, între Himalaya ?i Oceanul Indian, un bazin hidrografic, desemnat de geografi drept Câmpia Gangetic?, în care, cu mai bine de ?apte milenii în urm?, a înflorit una din cele mai mari ?i mai originale civiliza?ii p?mântene, a c?rei cultur? se p?streaz? ?i ast?zi în tradi?iile popoarelor din regiune.

Read more...
Referate : Psihologie
Atentia

Omul tr?ie?te ?i î?i de?f??oar? activitatea într-un mediu natural ?i social hipercomplex, deosebit de bogat în informa?ii care, prin intermediul anaizatorilor, se transmit creierului uman ?i se cifreaza la circa 100000 bi?i/sec. Din aceast? avalan?? de informa?ii se prelucreaz? la nivelul codurilor psihice, în mod con?tient, doar 25-100 bi?i/sec.

Read more...
Referate : Religie
Turnul Babel

Pentru un timp, urmasi lui Noe au continuat sã locuiascã prin muntii unde s-a oprit corabia. Pe mãsurã însã ce numãrul lor a crescut, apostazia a dus mai degrabã la despãrtire. Aceia care au dorit sã uite pe Creatorul lor si sã lepede restrângerea adusã de Legea Sa simteau o continuã plictisealã si supãrare datoritã învãtãturii si exemplului semenilor lor temãtori de Dumnezeu si, dupã un timp, au hotãrât sã se separe de cei care se închinau lui Dumnezeu.

Read more...
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.