Mississippi, coloana vertebral? a Americii E-mail

În limba indienilor algonkin, numele s?u înseamn? „P?rintele apelor”; cu siguran??, fluviul Mississippi este, de dou? secole încoace, ?i patronul acvatic al celei mai mari puteri contemporane, Statele Unite ale Americii, al c?rui teritoriu în str?bate, de la nord la sud, ca o coloan? vertebral?.

Fluviul Mississippi izvor??te din lacul Itasca, situat în partea de nord a statului Minnesota, având la origine o l??ime de doar cinci metri. De aici ?i pân? la v?rsarea sa în Golful Mexicului, dup? un parcurs de 3.778 de kilometri, fluviul se une?te cu numero?i afluen?i, ce dreneaz? întregul Vest Mijlociu (regiunea median? a SUA, dintre Mun?ii Apala?i ?i Mun?ii Stânco?i); cei mai importan?i dintre ei sunt, f?r? îndoial?, Missouri ?i Meramac, cu care face jonc?iune în imediata apropiere a ora?ului St. Louis, Missouri, respectiv, Ohio, pe care-l absoarbe mai la sud, pe teritoriul statului Illinois. Zece sunt statele confederate pe care fluviul le str?bate: Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Mississippi ?i Louisiana – nu întâmpl?tor, cele care sunt cotate ca reprezentative pentru „visul american” ?i, am ad?uga noi, cele mai apropiate de felul de a fi al europenilor.
Locuitorii de ast?zi ai regiunilor sc?ldate de apele Mississippiului sunt, în majoritatea lor covâr?itoare, urma?i ai coloni?tilorveni?i de pe Vechiul Continent în cursul secolului XIX. Primul european care a atins malurile fluviului, la 8 mai 1541, s-a numit Hernando de Soto; la data la care s-a petrecut urm?toarea expedi?ie european?, mai exact francez?, prin anul 1673, înfloritoarea cultur? amerindian? din regiune (cea mai dezvoltat? din America de Nord, cu un apogeu în secolele X – XIII) intrase deja în declin. Treptat, pe malurile sale se înjghebeaz? a?ez?ri moderne – cele mai importante în prezent fiind Minneapolis ?i Saint Paul (care formeaz? o aglomerare metropolitan? de peste 3 milioane de locuitori), Saint Louis (cu o popula?ie aproape egal? cu cea a Timi?oarei), Memphis (cu aproape 700.000 de locuitori), Baton Rouge (cu peste 400.000) ?i New Orleans, ora? înfiin?at la anul 1718, de c?tre Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, având în prezent, la nivelul ariei metropolitane, peste 1,3 milioane de locuitori. Celebru nu doar prin istoria sa trisecular? (care a consemnat b?t?lii în r?zboiul franco-englez din 1812 ?i în r?zboiul civil din 1861-1865), ci ?i prin devastatoarea inunda?ie din octombrie 2005 (care a ucis peste 2000 de locuitori, for?ând întreaga popula?ie s? p?r?seasc? temporar ora?ul), New Orleans are, totu?i, o pozi?ie privilegiat?: în dreptul s?u, fluviul f ormeaz? o delt? vast?, cu o suprafa?? de aproape 30.000 de kilometri p?tra?i, traversate de cinci bra?e principale, prin care se revars?, zilnic, în apele Golfului Mexic, peste 1,5 milioane de tone de sedimente. De fapt, spun hidrologii, apele fluviului continu? s?-?i p?streze cursul ?i în interiorul oceanic, pe o distan?? de înc? 2.000 de kilometri, sub forma unui curent ce atinge, efectiv, coastele Cubei.
Mississippi a l?sat urme adânci în istoria ?i cultura Americii. Pentru teritoriile din jurul s?u s-au r?zboit, în secolul XVIII, Spania, Fran?a ?i Imperiul Britanic, ?inutul fiind mereu realocat prin tratatele de pace. De?i fluviul le-a fost recunoscut ca frontier? vestic? odat? cu recunoa?terea independen?ei, Statele Unite s-au înst?pânit asupra zonei abia la 1803, câteva decenii mai târziu intrând ?i pe „poarta cea mare a literaturii”, gra?ie operei lui Mark Twain (pe numele s?u adev?rat Samuel Langhorne Clemens, tr?itor între 1835 ?i 1910). Tot pe malurile sale, la Memphis, s-a afirmat ?i legendarul Elvis Presley, un nume de referin?? nu doar al muzicii americane, ci ?i al felului de a se autoreprezenta al cet??enilor de orice vârst?, ras? ?i convingere din Lumea Nou?.sunt cu atât mai ispititoare, cu cât una din popula?iile tradi?ionale din Biharul indian se numesc „motsoi”.

Inapoi la "Marile Fluvii"

 
Referate : Astronomie
Telescopul

Telescopul este un instrument optic care permite observarea obiectelor îndepartate si neclare ca si cum ar fi mult mai luminoase si mai apropiate de observator. Telescoapele sunt folosite în astronomie pentru observarea corpurilor ceresti îndepartate.

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Riga

Cel mai mare oras din Pribaltica - eticheta ce desemneaza cele trei state baltice foste republici sovietice - situat la varsarea in Marea Baltica a raului Daugava, Riga, capitala Letoniei, este totodata un oras-patrimoniu, centrul sau fiind inscris in lista valorilor mondiale a UNESCO.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Yangtze, „bulevardul albastru” al „Marelui Galben”

Cel mai mare fluviu al Asiei ?i al patrulea din lumea ca lungime, Yangtze (Chang Jiang, cum este denumit în dialectul literar chinez) î?i are izvoarele în ghe?arii din Mun?ii Dangla, situa?i în zona de est a Podi?ului Tibetan – regiune în care panta de scurgere a apelor sale coboar? de la peste 5000 de metri altitudine la mai pu?in de o mie.

Read more...
Referate : Psihologie
Atentia

Omul tr?ie?te ?i î?i de?f??oar? activitatea într-un mediu natural ?i social hipercomplex, deosebit de bogat în informa?ii care, prin intermediul anaizatorilor, se transmit creierului uman ?i se cifreaza la circa 100000 bi?i/sec. Din aceast? avalan?? de informa?ii se prelucreaz? la nivelul codurilor psihice, în mod con?tient, doar 25-100 bi?i/sec.

Read more...
Referate : Religie
Turnul Babel

Pentru un timp, urmasi lui Noe au continuat sã locuiascã prin muntii unde s-a oprit corabia. Pe mãsurã însã ce numãrul lor a crescut, apostazia a dus mai degrabã la despãrtire. Aceia care au dorit sã uite pe Creatorul lor si sã lepede restrângerea adusã de Legea Sa simteau o continuã plictisealã si supãrare datoritã învãtãturii si exemplului semenilor lor temãtori de Dumnezeu si, dupã un timp, au hotãrât sã se separe de cei care se închinau lui Dumnezeu.

Read more...
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.