Dublin E-mail

Cu o popula?ie nu mai mare decât Timi?oara ?i Aradul la un loc - 495.000 de locuitori, în 2005, aproape un milion (adic? 35% din popula?ia întregii ??ri) în întreaga arie metropolitan? - Dublin împarte cu spa?iul cultural românesc cel pu?in o poveste de succes: mitul lui Dracula, personaj specific imaginarului cultural ?i politic de la noi, pe care l-a nemurit, în paginile romanului s?u omonim, scriitorul Bram Stoker, de na?tere din capitala Irlandei.

În limba irlandez?, numele ora?ului, situat pe râul Liffey, este Baile Átha Cliath, versiunea de uz interna?ional Dublin avându-?i la rândul s?u originile într-un vechi cuvânt celto-irlandez, însemnând balt? neagr?. Totu?i, cea mai veche atestare documentar? a localit??ii, care i se datoreaz? geografului Ptolemeu (anul 140 al erei noastre), consemneaz? o alt? denumire: Eblana. Sub acest nume, viitoarea capital? a Irlandei a evoluat ca centru politic tribal vreme de cel pu?in trei veacuri, r?stimp în care a devenit ?i un important centru monastic al cre?tinismului timpuriu - o reîntemeiere a a?ez?rii fiind consemnat? târziu, la sfâr?itul epocii migra?iilor, în a doua jum?tate a secolului X. Când normanzii invadeaz? Irlanda, câteva genera?ii mai târziu, Dublinul are, deja un statut politic semnificativ, astfel c? va fi fortificat de cuceritori, care-i vor recunoa?te ?i statutul de scaun juridic. Ora?ul este, ânc? de pe atunci, cel mai important centru al ??rii, între anii 1171–1541 exercitând rolul de re?edin?? a Principatului Irlandei (un stat foarte f?râmi?at sub aspect politic), pentru a deveni dup? aceea, pân? în anul 1800, capital? a Regatului Irlandei. Tot aici, în 1504, dup? ce regele englez Henric al VIIlea a cucerit unul din comitatele insulei vecine, ?i-a stabilit sediul ?i Parlamentul ??rii, cea mai veche institu?ie unitar? irlandez?. Sub aspect urbanistic, Dublinul se dezvolt? impetuos începând cu secolul XVII, devenind, pentru scurt? vreme ce-i drept, dup? Londra, al doilea ora? ca m?rime al Imperiului Britanic. Dup? anul 1800, odat? cu restrângerea drastic? a autonomiei irlandeze, care devine, pân? în 1922, simpl? provincie a Regatului Unit al Marii Britanii ?i Irlandei, oras?ul cunoa?te un semnificativ declin economic, noul pol de dezvoltare industrial? a ??rii fiind mai nordicul Belfast - care ajunge, pân? la începutul veacului XX, s?-l dep??easc? de dou? ori ca popula?ie. Totu?i, ora?ul r?mâne centrul politic al Irlandei, de aici fiind conduse r?zboiul de independen??  (anglo-irlandez) ?i, ulterior, r?zboiul civil (catolico-protestant), care au culminat cu câ?tigarea neatârn?rii politice, în 1922, dar ?i cu divizarea, înc? actual?, a insulei. Noua dezvoltare a ora?ului se datoreaz? integr?rii Irlandei în Uniunea European? (mai exact, în structura predecesoare a acesteia, CEE), în primul val de extindere pe care organiza?ia pan-european? a cunoscut-o dup? înfiin?area sa - substan?ialele fonduri pe care organiza?ia le-a pus la dispozi?ia dezvolt?rii irlandeze fiind, îns?, dublate, de aportul înzecit mai mare al diasporei irlandeze din Statele Unite ale Americii, unde comunitatea irlandez? este de ?ase - opt ori mai numeroas? decât în prpriul stat na?ional. Acest din urm? aspect ?i-a avut greutatea sa în succesul interna?ional pe care l-au dobândit, cu rapiditate, numero?i oameni de cultur? irlandezi (chiar dublinezi), printre care ?i mai mul?i laurea?i ai proemiului Nobel: Jonathan Swift, William Butler Yeats, George Bernard Shaw, Samuel Beckett, Oscar Wilde, James Joyce etc.

Inapoi la "Capitalele Europei"

 
Referate : Astronomie
Stelele

Stelele pot fi de mai multe tipuri . Aparitia si stingerea lor se masoara in milioane de ani . Soarele nostru are circa 5 miliarde de ani , si dupa parerea astronomilor , mai are de trait inca pana sa inceapa sa moara . Soarele este o stea singulara , dar exista stele duble , formate din doua stele ce se  invart una in jurul celeilalte . Exista si stele triple sau multiple .

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Liubliana

Capitala ?i, totodat?, cel mai mare ora? al Republicii Slovenia - unul din statele ap?rute pe harta Europei odat? cu dezmembrarea fostei Iugoslavii, singurul care a intrat rapid în noua structur? continental? - Liubliana are, în prezent, 265 de mii de locuitori, adic? nu mai mult decât Timi?oara, f?r? cel mai populat cartier al s?u, Circumvala?iunii.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Nilul, leag?nul civiliza?iei

Cel mai lung fluviu al planetei, Nilul, este, totodat?, ?i spa?iul celei mai vechi  civiliza?ii umane: cea egiptean?, ale c?rei r?d?cini coboar? în timp cu cel pu?in ?apte  milenii ?i jum?tate în urm?.

Read more...
Referate : Psihologie
Atentia

Omul tr?ie?te ?i î?i de?f??oar? activitatea într-un mediu natural ?i social hipercomplex, deosebit de bogat în informa?ii care, prin intermediul anaizatorilor, se transmit creierului uman ?i se cifreaza la circa 100000 bi?i/sec. Din aceast? avalan?? de informa?ii se prelucreaz? la nivelul codurilor psihice, în mod con?tient, doar 25-100 bi?i/sec.

Read more...
Referate : Religie
Martorii lui Iehova

1.Biblia:Martorii lui Iehova cred ca INTREAGA Biblie constituie Cuvantul inspirat al lui Dumnezeu si in loc sa adere la vreun crez sau principiu bazat pe traditii omenesti,ei respecta Biblia ca norma pentru TOATE convingerile lor.

Read more...
Recomanda Fun Child unui prieten
Bancul zilei
Ceausescu

1.    Ar??i cam obosit, îi spune Elena Ceau?escu Tovar??ului. Ar trebui s? te odihne?ti pu?in, s? faci un concediu.
- A? vrea ?i eu dar nu m? las? munca din Partid!

Read more...
Comunitate
Teste de Evaluare
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.