Dublin E-mail

Cu o popula?ie nu mai mare decât Timi?oara ?i Aradul la un loc - 495.000 de locuitori, în 2005, aproape un milion (adic? 35% din popula?ia întregii ??ri) în întreaga arie metropolitan? - Dublin împarte cu spa?iul cultural românesc cel pu?in o poveste de succes: mitul lui Dracula, personaj specific imaginarului cultural ?i politic de la noi, pe care l-a nemurit, în paginile romanului s?u omonim, scriitorul Bram Stoker, de na?tere din capitala Irlandei.

În limba irlandez?, numele ora?ului, situat pe râul Liffey, este Baile Átha Cliath, versiunea de uz interna?ional Dublin avându-?i la rândul s?u originile într-un vechi cuvânt celto-irlandez, însemnând balt? neagr?. Totu?i, cea mai veche atestare documentar? a localit??ii, care i se datoreaz? geografului Ptolemeu (anul 140 al erei noastre), consemneaz? o alt? denumire: Eblana. Sub acest nume, viitoarea capital? a Irlandei a evoluat ca centru politic tribal vreme de cel pu?in trei veacuri, r?stimp în care a devenit ?i un important centru monastic al cre?tinismului timpuriu - o reîntemeiere a a?ez?rii fiind consemnat? târziu, la sfâr?itul epocii migra?iilor, în a doua jum?tate a secolului X. Când normanzii invadeaz? Irlanda, câteva genera?ii mai târziu, Dublinul are, deja un statut politic semnificativ, astfel c? va fi fortificat de cuceritori, care-i vor recunoa?te ?i statutul de scaun juridic. Ora?ul este, ânc? de pe atunci, cel mai important centru al ??rii, între anii 1171–1541 exercitând rolul de re?edin?? a Principatului Irlandei (un stat foarte f?râmi?at sub aspect politic), pentru a deveni dup? aceea, pân? în anul 1800, capital? a Regatului Irlandei. Tot aici, în 1504, dup? ce regele englez Henric al VIIlea a cucerit unul din comitatele insulei vecine, ?i-a stabilit sediul ?i Parlamentul ??rii, cea mai veche institu?ie unitar? irlandez?. Sub aspect urbanistic, Dublinul se dezvolt? impetuos începând cu secolul XVII, devenind, pentru scurt? vreme ce-i drept, dup? Londra, al doilea ora? ca m?rime al Imperiului Britanic. Dup? anul 1800, odat? cu restrângerea drastic? a autonomiei irlandeze, care devine, pân? în 1922, simpl? provincie a Regatului Unit al Marii Britanii ?i Irlandei, oras?ul cunoa?te un semnificativ declin economic, noul pol de dezvoltare industrial? a ??rii fiind mai nordicul Belfast - care ajunge, pân? la începutul veacului XX, s?-l dep??easc? de dou? ori ca popula?ie. Totu?i, ora?ul r?mâne centrul politic al Irlandei, de aici fiind conduse r?zboiul de independen??  (anglo-irlandez) ?i, ulterior, r?zboiul civil (catolico-protestant), care au culminat cu câ?tigarea neatârn?rii politice, în 1922, dar ?i cu divizarea, înc? actual?, a insulei. Noua dezvoltare a ora?ului se datoreaz? integr?rii Irlandei în Uniunea European? (mai exact, în structura predecesoare a acesteia, CEE), în primul val de extindere pe care organiza?ia pan-european? a cunoscut-o dup? înfiin?area sa - substan?ialele fonduri pe care organiza?ia le-a pus la dispozi?ia dezvolt?rii irlandeze fiind, îns?, dublate, de aportul înzecit mai mare al diasporei irlandeze din Statele Unite ale Americii, unde comunitatea irlandez? este de ?ase - opt ori mai numeroas? decât în prpriul stat na?ional. Acest din urm? aspect ?i-a avut greutatea sa în succesul interna?ional pe care l-au dobândit, cu rapiditate, numero?i oameni de cultur? irlandezi (chiar dublinezi), printre care ?i mai mul?i laurea?i ai proemiului Nobel: Jonathan Swift, William Butler Yeats, George Bernard Shaw, Samuel Beckett, Oscar Wilde, James Joyce etc.

Inapoi la "Capitalele Europei"

 
Referate : Astronomie
Universul

O gaura neagra este un obiect prabusit, cum ar fi o stea, care a devenit invizibila. Este o forta gravitationala asa mare incat nimic nu poate scapa de pe suprafata ei. Gaurile negre sunt invizibile deoarece ele 'inghit' pana si lumina.

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Berlin

Centru politic în care s-au luat principalele decizii ale declan??rii celor dou? conflagra?ii mondiale, devenit, în a doua jum?tate a secolului XX, simbol al "r?zboiului rece" ?i segreg?rii politice a continentului european, ora?ul Berlin - fascinanta metropol? a celui mai mare stat al Uniunii Europene, Germania - a exercitat func?ia de capital? doar între anii 1871 ?i 1945, respectiv, din 1990 încoace.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Gange, fluviul sacru al hindu?ilor

Cu o lungime total? de 2.511 kilometri, fluviul Gange – definitoriu, al?turi de Indus, pentru subcontinentul indian al Asiei – formeaz?, între Himalaya ?i Oceanul Indian, un bazin hidrografic, desemnat de geografi drept Câmpia Gangetic?, în care, cu mai bine de ?apte milenii în urm?, a înflorit una din cele mai mari ?i mai originale civiliza?ii p?mântene, a c?rei cultur? se p?streaz? ?i ast?zi în tradi?iile popoarelor din regiune.

Read more...
Referate : Psihologie
Visul

Visele reprezintã o oportunitate de autocunoastere. Ele sunt expresia prin care sufletul cautã sã mentinã integralitatea  fiintei noastrã pe calea evolutiei personale, eliberându-ne  în acelasi timp de vechile atitudini care, tinându-ne prizonieri ai trecutului, nu ne mai sunt de nici un folos. Singurul limbaj pe care-l cunoaste sufletul sunt simbolurile.

Read more...
Referate : Religie
Iov

Titlul: În toate traducerile Bibliei cartea aceasta poart? numele personajului ei central: Iov. A fost acest Iov un personaj real? Da, profetul Ezechiel îl consider? drept o personalitate proeminent? demn? s? fie pus? al?turi de Noe ?i Daniel (Ezec. 14:14, 20), iar apostolul Iacov îl citeaz? în Noul Testament ca pe un exemplu de r?bdare în suferin?? (Iacov 5:11). Autorul: Se pare c? aceast? carte a fost scris? ini?ial în proz? de Elihu, unul dintre personajele c?r?ii ?i c? a fost tradus? în ebraic? ?i versificat? mai tîrziu de Moise.

 

Read more...
Recomanda Fun Child unui prieten
Bancul zilei
Albanezi

Albanezii, dup? lungi ani de studii, document?ri ?i cercet?ri, reu?esc s? construiasc? primul lor avion, dar care la primul lui zbor se pr?bu?e?te. Jale mare, doliu na?ional ?i ziarele din întreaga lume apar cu urm?toarea ?tire pe prima pagin?:

Read more...
Comunitate
Teste de Evaluare
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.