Chisinau E-mail

Având aproape 700 de mii de locuitori, din care trei sferturi de origine român?, Chi?in?ul - capitala Republicii Moldova de ast?zi - este, f?r? îndoial?, al doilea ora? românesc ca m?rime din lume. În compara?ie cu celelalte metropole române?ti, Chi?in?ul este un ora? recent: dac?, pe vatra sa, cercet?rile arheologice au pus în eviden?? o locuire aproape neîntrerupt? începând din neolitic, continuat? prin cea a neamului dacic al carpilor ?i, mai apoi, daco-romanilor, apari?ia a?ez?rii actuale este legat? de data de 17 iulie 1436, când voievozii moldoveni Ilie ?i ?tefan dau logof?tului Oancea drepturi asupra unei noi a?ez?ri de pe malul râului Bâc, vizavi de o localitate mai veche.

Numele ora?ului pare s? provin? de la cuvântul arhaic chi?la (izvor, ci?mea), lingvi?tii neexcluzând ?i o posibil? origine cuman?. Într-un fel sau altul, a?ezarea s-a dezvoltat rapid la nivelul unui târg m?n?stiresc, mai ales dup? ce ?tefan cel Mare ?i Sfânt ?i-a ridicat cur?ile domne?ti la Ia?i, în centrul de atunci al Principatului Modovei. Pe timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653), Chi?in?ul era deja cunoscut ca principalul centru economic de pe noul drum comercial Suceava-Ia?i-Tighina-Cetatea Alb?, r?mânând îns?, vreme de înc? aproape dou? secole în umbra târgului învecinat al L?pu?nei. La 1683, ora?ul este, pentru prima dat? în istoria sa, ocupat si devastat de trupele cazacilor zaporojeni - pentru ca, în cursul veacurilor XVIII ?i XIX, s? devin? adesea, ca întreaga ?ar? a Moldovei, teatru de r?zboi: este ars de turci ?i t?tari în 1690 ?i 1729, traversat adesea de o?tile poloneze sau ruse?ti, precum ?i de cetele armate ale diferitelor partide care-?i disputau, în epoca fanariot?, controlul real al ??rii. A?a se face c?, în pofida avântului s?u ini?ial, datorat mai ales salbei de m?n?stiri care-l înconjurau, Chi?in?ul ajunge s? aib?, în vremea recens?mântului din 1773/1774, doar 162 de pl?titori de taxe (cel mult 800 de locuitori). O genera?ie mai târziu, ora?ul revine la peste 7.000 de
locuitori, îns? adev?rata dezvoltare o cunoa?te abia dup? ce, ca urmare a e?ecului campaniei lui Napoleon în Rusia, trupele ?ariste ocup?, în 1812, jum?tatea de est (de peste Prut) a Principatului Moldovei, stabilindu-?i la Chi?in?u cartierul general. Ca, mai târziu, urma?ii lor sovietici, ocupan?ii alung? din regiune o parte a popula?iei autohtone, reducându-i pe cei mai mul?i loucitori la starea de ?erbie - dar se dovedesc ?i buni administratori, asigurând, printre altele (de altfel, ca ?i la Bucure?ti), o anumit? sistematizare a localit??ilor urbane. Astfel, Chi?in?ul ajunge, în 1862, la 90.000 de locuitori, iar în 1900, la peste 125 de mii, totodat? aici fiind construite câteva cl?diri monumentale, printre care Catedrala ?i Arcul de Triumf. Prima cale ferat? este construit? în 1871, iar în 1889, ora?ul are deja linii de tramvai cu cai, apeducte ?i importante fabrici. Sub influen?a progresului accelerat cunoscut de noul regat al României (unificat? la 1859 ?i independent? din 1877), dar ?i a ideilor revolu?ionare din capitalele imperiale Moscova ?i Petersburg, Chi?in?ul devine, la începutul secolului XX, un veritabil focar al
rede?tept?rii na?ionale române?ti - astfel încât, în contextul creat de Primul R?zboi Mondial ?i de Revolu?ia bol?evic?, liderii românilor, dar ?i ai principalelor minorit??i stabilite în Basarabia, proclam?, la 27 martie 1918, unirea acestui teritoriu cu România.
Perioada interbelic? este una de maxim? înflorire a Chi?in?ului: acum se deschid numeroase întreprinderi, se înfiin?eaz? Societatea Scriitorilor din Basarabia, se editeaz? numeroase publica?ii, se inaugureaza facult??i ?i licee, cinematografe ?i galerii de art?, Conservatorul, Muzeul de Istorie a Naturii, Muzeul Bisericesc ?i Teatrul Na?ional, sunt în?l?ate monumente ca Lupoaica Capitolina (1923), ?tefan cel Mare (1928) ?.a. Din nefericire, emula?ia este brusc întrerupt? de preg?tirile pentru cea de-a doua conflagra?ii mondiale, prin Pactul Ribbentrop-Molotov, Basarabia ?i, odat? cu ea, Chi?in?ul fiind puse sub ocupa?ia sovietic?. Regimul de teroare este curmat doar pentru cei trei ani în care armata român? reui?e?te s? elibereze teritoriul dintre Prut ?i Nistru, dup? 1944, regimul totalitar bol?evic manifestându-se cu ?i mai mult? atrocitate într-un ora? ?i o provincie devastate - pân? ?i reconstruc?ia din 1947-1949 f?cându-se în inconfundabilul stil al ghetourilor sovietice. În pofida acestui lucru, românii basarabeni reu?esc s? se regrupeze ?i, în anii 80, la Chi?in?u se declan?eaz? o nou? mi?care de rena?tere na?ional?, care a culminat cu Marea Adunare Na?ional? din 31 august 1989, ce a restabilit identitatea româneasc? ?i a preg?tit desprinderea Republicii Moldova din imperiul sovietic, deocamdat?, sub forma statului independent Republica Moldova. În prezent, Chi?in?ul este capitala unui stat membru al ONU, întins pe o suprafa?? de 635 kilometri p?tra?i (aria municipal? fiind egal? cu cea a Bucure?tiului) ?i num?rând, conform recens?mântului din 2004, 655.000 de locuitori, din care 73% români/moldoveni, 14% ru?i, 8% ucraineni ?i 5% alte minorit??i. Ziua de 31 august este s?rb?torit? ca Ziua Limbii Române ?i hram al ora?ului.

Inapoi la "Capitalele Europei"

 
Referate : Astronomie
Telescopul

Telescopul este un instrument optic care permite observarea obiectelor îndepartate si neclare ca si cum ar fi mult mai luminoase si mai apropiate de observator. Telescoapele sunt folosite în astronomie pentru observarea corpurilor ceresti îndepartate.

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Riga

Cel mai mare oras din Pribaltica - eticheta ce desemneaza cele trei state baltice foste republici sovietice - situat la varsarea in Marea Baltica a raului Daugava, Riga, capitala Letoniei, este totodata un oras-patrimoniu, centrul sau fiind inscris in lista valorilor mondiale a UNESCO.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Yangtze, „bulevardul albastru” al „Marelui Galben”

Cel mai mare fluviu al Asiei ?i al patrulea din lumea ca lungime, Yangtze (Chang Jiang, cum este denumit în dialectul literar chinez) î?i are izvoarele în ghe?arii din Mun?ii Dangla, situa?i în zona de est a Podi?ului Tibetan – regiune în care panta de scurgere a apelor sale coboar? de la peste 5000 de metri altitudine la mai pu?in de o mie.

Read more...
Referate : Psihologie
Visul

Visele reprezintã o oportunitate de autocunoastere. Ele sunt expresia prin care sufletul cautã sã mentinã integralitatea  fiintei noastrã pe calea evolutiei personale, eliberându-ne  în acelasi timp de vechile atitudini care, tinându-ne prizonieri ai trecutului, nu ne mai sunt de nici un folos. Singurul limbaj pe care-l cunoaste sufletul sunt simbolurile.

Read more...
Referate : Religie
Martorii lui Iehova

1.Biblia:Martorii lui Iehova cred ca INTREAGA Biblie constituie Cuvantul inspirat al lui Dumnezeu si in loc sa adere la vreun crez sau principiu bazat pe traditii omenesti,ei respecta Biblia ca norma pentru TOATE convingerile lor.

Read more...
Recomanda Fun Child unui prieten
Bancul zilei
Scotieni

1.    Un scotian traverseaza Canalul Mânecii cu vaporul. Aproape de coasta Europei vede un scafandru iesind din apa. Lesina. Dupa ce a venit salvarea medicul îl întreaba:
- Ce s-a întâmplat?

Read more...
Comunitate
Teste de Evaluare
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.