Budapesta E-mail

Continuând nemijlocit municipiul roman Aquincum - re?edin?? a provinciei Pannonia Inferior - ora?ul-capital? a Ungariei, actuala Budapesta, are, în prezent, circa 1,7 milioane de locuitori, respectiv, aproape o cincime din totalul popula?iei ??rii. Întins? pe ambele maluri ale Dun?rii, Budapesta este organizat? în 22 de sectoare, are statut egal celorlalte 19 comitate/jude?e ale Ungariei ?i, ca semn al unui viitor mai generos al rela?iilor cu România vecin?, este înfr??it? cu Bucure?tiul.

Istoria Budapestei este una din cele mai impresionante, în rândul capitalelor europene. Cândva, la începutul secolului II al erei trecute, în cursul migra?iei lor spre est, cel?ii boiomi au întemeiat pe malul drept al Dun?rii, fortifica?ia Alinkh - a?ezare care a fost în bun? m?sur? distrus?, în timpul r?zboiului dintre Burebista ?i regele boiom Critaisiros. Trecând ulterior în st?pânirea pannonilor, fortifica?ia a fost din nou afectat? de legiunile romane în cursul r?zboiului de cucerire dus de împ?ratul Tiberiu - pentru ca, mai târziu, acesta s? întemeize aici cetatea-municipiu Aquincum, ?i, doar câ?iva ani mai
târziu, localitatea geam?n? Transaquincum, pe cel?lalt mal al fluviului. În a doua jum?tate a secolului III, municipiul Aquincum a devenit re?edin?a provinciei Pannonia Inferior, statut pe care-l va p?stra pân? la cucerirea sa, în jurul anului 400, de c?tre hunii lui Rua ?i Atilla - sub conducerea acestora dobândindu-?i ?i actualul s?u nume, de Buda, termen care deriv?, probabil, de la pronun?ia huno-germanic? a cuvântului slav voda/ap?.
Dou? genera?ii mai târziu, dup? ce hunii sunt înfrîn?i de generalul daco-roman Aetius (în 451, la Câmpiile Catalaunice), respectiv, de regele gepid Ardaric (în 454, la Nedao), Buda ajunge în st?pânirea longobarzilor, iar fostul ora? Contraaquincum (viitoarea Pesta), sub controlul gepizilor. Când ace?tia din urm? sunt înfrân?i, în anul 567, ambele a?ez?ri ajung sub st?pânirea avarilor, care-?i întemeiaz? aici celebrul Ring, de unde vor fi alunga?i de trupele francilor lui Carol cel Mare, în prima jum?tate a secolului IX. În fine, dup? o scurt? perioad? în care regiunea e dominat? de regatul slav al lui Samo, viitoarea Budapesta va ajunge în st?pânirea triburilor maghiare, care se a?eaz? în regiune la sfâr?itul veacului IX - începutul secolului X.
Atestat documentar, sub noul nume, înc? din 1148, ora?ul devine capital? a Ungariei în 1285, prin decizia regelui Bela al IV-lea. Epoca de glorie medieval? a Budei este atins? sub domnia regelui româno-maghiar Matei Corvin, care extinde palatul regal, introduce canalizarea ?i transform? ora?ul într-un centru cultural de rang european ?i, totodat?, un înfloritor centru comercial. În 1526, dup? înfrângerea lui Gheorghe Doja ?i nefericita b?t?lie de la Mohacs, Buda este cucerit? de otomani, care instaleaz? aici administra?ia pa?alâcului. Ora?ele Buda ?i Pesta sunt eliberate de trupele cre?tine în 1686, pentru a c?dea imediat sub ocupa?ie habsburgic? - care le acord?, totu?i, statut de ora?e libere, beneficiind astfel, mai ales în vremea împ?r?tesei Maria Tereza, de numeroase
construc?ii monumentale, printre care Podul cu Lan?uri ?i actualele sedii ale Universit??ii Tehnice, Operei, G?rii Keleti, Muzeului Na?ional ?i Teatrului de Stat. Dup? înfrângerea revolu?iei europene din 1848/1849 ?i formarea statului dualist austro-ungar, Budapesta (format? din unificarea celor dou? ora?e) dobânde?te statutul de vicecapital? imperial?, în aceast? perioad?, aici fiind construit primul metrou de pe continent (în 1896, dup? cel de la Londra), ?i sediul Parlamentului - edificiu în care s-au f?cut auzite, deseori, pledoariile pentru emancipare na?ional? ale deputa?ilor transilv?neni. Cele dou?  onflagra?ii mondiale pun greu la încercare popula?ia budapestan?, care va ajunge, în toamna anului 1944, sub ocupa?ie sovietic? - de care va încerca s? se emancipeze în 1956, prin violenta revolu?ie anticomunist?. Trupele sovietice vor p?r?si îns? Budapesta abia la în 30 iunie 1991, în ajunul pr?bu?irii URSS, dat? care continu? s? fie s?rb?torit?, ast?zi, ca hram al ora?ului.

Inapoi la "Capitalele Europei"

 
Referate : Astronomie
Stralucirea stelelor

Stelele ne apar pe cer mai mult sau mai putin stralucitoare. Stralucirea lor depinde de cantitatea de lumina pe care o emit, dar si de distanta. Magnitudinea este exprimata printr-un numar.

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Liubliana

Capitala ?i, totodat?, cel mai mare ora? al Republicii Slovenia - unul din statele ap?rute pe harta Europei odat? cu dezmembrarea fostei Iugoslavii, singurul care a intrat rapid în noua structur? continental? - Liubliana are, în prezent, 265 de mii de locuitori, adic? nu mai mult decât Timi?oara, f?r? cel mai populat cartier al s?u, Circumvala?iunii.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Gange, fluviul sacru al hindu?ilor

Cu o lungime total? de 2.511 kilometri, fluviul Gange – definitoriu, al?turi de Indus, pentru subcontinentul indian al Asiei – formeaz?, între Himalaya ?i Oceanul Indian, un bazin hidrografic, desemnat de geografi drept Câmpia Gangetic?, în care, cu mai bine de ?apte milenii în urm?, a înflorit una din cele mai mari ?i mai originale civiliza?ii p?mântene, a c?rei cultur? se p?streaz? ?i ast?zi în tradi?iile popoarelor din regiune.

Read more...
Referate : Psihologie
Atentia

Omul tr?ie?te ?i î?i de?f??oar? activitatea într-un mediu natural ?i social hipercomplex, deosebit de bogat în informa?ii care, prin intermediul anaizatorilor, se transmit creierului uman ?i se cifreaza la circa 100000 bi?i/sec. Din aceast? avalan?? de informa?ii se prelucreaz? la nivelul codurilor psihice, în mod con?tient, doar 25-100 bi?i/sec.

Read more...
Referate : Religie
Despre crestinism

Pentru ca in toate acestea crestinul ortodox traieste prezenta lui Dumnezeu si lucrarea Lui in lume, prin toate acestea ci vorbeste, comunica cu Dumnezeu. Aceste toate sint, de fapt, intruparea credintei omului in Dumnezeu. In ele credinta este vietuire.

Read more...
Recomanda Fun Child unui prieten
Bancul zilei
Marinari

1.    Prin oceanul Pacific trecea un vapor. Unul dintre pasageri ii arata capitanului ca pe o insulita e un om zdrentaros, care sare si da din maini. Il intreaba pe capitan:
- Cine e tipul?

Read more...
Comunitate
Teste de Evaluare
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.