Bruxelles E-mail

Este, în acela?i timp, ora? ?i provincie - dar ?i de patru ori capital?: a statului vesteuropean Belgia, a fiec?reia din cele dou? regiuni componente ale acesteia, Flandra ?i Valonia, ?i, respectiv, a structurii continentale Uniunea European?. Pe deasupra, aici î?i au sediul conducerea politic? a NATO ?i numeroase organisme tehnice interna?ionale. Bruxelles-ul, c?ci despre el este vorba, a fost, înc? de la înfiin?area sa - petrecut?, cândva, la începutul erei, înainte de cucerirea roman? a Galiei - un centru de tranzit a multor popula?ii ?i st?pâniri, ceea ce i-a imprimat un caracter xenofil. O prim? men?iune a a?ez?rii, nu foarte sigur?, dateaz? din epoca marelui r?zboi huno-roman, din anul 451, când o?tile francilor, sosite în sprijinul generalului roman Aetius (cel n?scut Durostorum, Silistra de azi), au campat în locul numit Bruoc.

Cea mai veche men?iune necontestat? este îns? cea din anul 694/695, care men?ioneaz? trecerea pe aici a episcopului de Cambrai, viitorul Sf. Vindecean. Odat? cu întemeierea Imperiului lui Carol cel Mare (o încercare, par?ial reu?it?, de refacere a Imperiului Roman de Apus), pozi?ia strategic? a a?ez?rii este pus? în valoare, pe la începutul secolului X, Bruxelles-ul fiind men?ionat ca cetate fortificat? ?i centru politic al unui ducat - un grofat, în termenii locului. Str?mutarea, tot atunci, a moa?telor Sfintei Gudula la Bruxelles, au f?cut ca autorul opera?iunii, ducele Charles (fiul regelui francez Ludovic al IV-lea, recunoscut de împ?ratul Otto al II-lea drept duce al Lotharingiei de Jos), s? fie considerat reîntemeietorul acestui ora?. La începutul veacului al XII, Bruxelles-ul devine un important centru comercial, popula?ia sa ajungând la aproape 30.000 locuitori. Un veac mai târziu, prin 1229, ora?ul - re?edin?? a ducatului de Brabant - dobânde?te privilegii urbane din partea regelui Henric I, iar între 1357 ?i 1379, î?i construie?te un nou zid de ap?rare, numeroase familii aristocratice, de toate originile, dar mai ales germane, franceze ?i evreie?ti, stabilindu-?i aici re?edin?a. Voca?ia interna?ional? a a?ez?rii devine evident? în 1506, când, în Catedrala Saint Gudule din Bruxelles, a fost încoronat ca rege al Spaniei Charles al V-lea, nepotul reginei Margareta de Austria ?i delfin (mo?tenitor) al ??rilor de Jos. În 1695, Bruxelles este atacat de trupele regelui francez Ludovic al XIV, celebrul Rege-Soare, asediul distrugând peste 4000 de cl?diri din ora?. O alt? catastrof? se va abate asupra capitalei ducatului de Brabant în 1731: un incendiu devastator. La 1830, sub influen?a direct? a mi?c?rilor revolu?ionare din Fran?a, se desf??oar? Revolu?ia Belgian?, noua ?ar?, reunind provincia francez? a Valoniei ?i pe cea olandez? a Flandrei, fiind proclamat? la Bruxelles - un an mai târziu, în 21 iulie, tot aici având loc încoronarea primului suveran al Belgiei, Leopold I. Fiul acestuia, Leopold al II-lea, este cel care d? ora?ului actuala sa zestre de cl?diri istorice: catierele de Miaz?noapte, de Miaz?zi, al Europei, al Pie?elor, Calea Focului - Tervuerenloo etc. Optând pentru neutralitate politic?
?i dezvoltând un sistem constitu?ional care a servit drept model statelor europene (inclusiv României) în secolul XIX, Belgia ?i, implicit, Bruxelles-ul a suferit, totu?i, agresiunea trupelor germane în ambele r?zboaie mondiale - cele mai grave distrugeri fiind înregistrate la bombardamentul german din 10 mai 1940. Cu dou? decenii mai devreme, la 1921, ora?ul înglobase localitatea urban? vecin? Laeken; în 18 iunie 1989, în urma unei dezbateri politice care a pus sub semnul întreb?rii unitatea Belgiei, Bruxellesul a dobândit statut de regiune distinct? de Valonia ?i Flandra. De altfel, ora?ul de numai 140.000 de locuitori (pu?in peste un milion, la nivelul întregii regiuni metropolitane) se individualizeaz? de restul ??rii ?i prin limb?: locuitorii de aici vorbesc brusselara, un dialect mix între francez? ?i neerlandez?, cele dou? limbi oficiale ale statului.

Inapoi la "Capitalele Europei"

 
Referate : Astronomie
Universul

O gaura neagra este un obiect prabusit, cum ar fi o stea, care a devenit invizibila. Este o forta gravitationala asa mare incat nimic nu poate scapa de pe suprafata ei. Gaurile negre sunt invizibile deoarece ele 'inghit' pana si lumina.

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Dublin

Cu o popula?ie nu mai mare decât Timi?oara ?i Aradul la un loc - 495.000 de locuitori, în 2005, aproape un milion (adic? 35% din popula?ia întregii ??ri) în întreaga arie metropolitan? - Dublin împarte cu spa?iul cultural românesc cel pu?in o poveste de succes: mitul lui Dracula, personaj specific imaginarului cultural ?i politic de la noi, pe care l-a nemurit, în paginile romanului s?u omonim, scriitorul Bram Stoker, de na?tere din capitala Irlandei.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Volga, coridorul „Europei secrete”

Pu?ini sunt cei care, atunci când sunt chema?i s? enumere ??rile Europei, amintesc de Ba?kortustan, Ciuva?ia, Republica Mariit?, Mordovia, Tatarstan, Udmur?ia sau Kalmucia. Potrivit conven?iilor geografice, aceste ??ri ?i neamurile lor fac parte din Marea Europ?, cea întins? pân? la Mun?ii ?i fluviul Ural – ele în?irându-se, laolalt? cu cea mai important? na?iune est-european?, cea rus?,

Read more...
Referate : Psihologie
Visul

Visele reprezintã o oportunitate de autocunoastere. Ele sunt expresia prin care sufletul cautã sã mentinã integralitatea  fiintei noastrã pe calea evolutiei personale, eliberându-ne  în acelasi timp de vechile atitudini care, tinându-ne prizonieri ai trecutului, nu ne mai sunt de nici un folos. Singurul limbaj pe care-l cunoaste sufletul sunt simbolurile.

Read more...
Referate : Religie
Calugarii sciti

Ac?iunile c?lug?rilor sci?i, în sensul p?str?rii ?i afirm?rii înv???turii de credin?? exprimate în cadrul Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon din anul 451, se vor face sim?ite în cadrul puternicelor controverse hristologice din secolul al VI-lea, desf??urate în timpul domniei împ?ra?ilor bizantini Anastasie I (491 - 518), Iustin I (518 - 527) ?i Iustinian I (527 - 565) .

Read more...
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.