Berlin E-mail

Centru politic în care s-au luat principalele decizii ale declan??rii celor dou? conflagra?ii mondiale, devenit, în a doua jum?tate a secolului XX, simbol al "r?zboiului rece" ?i segreg?rii politice a continentului european, ora?ul Berlin - fascinanta metropol? a celui mai mare stat al Uniunii Europene, Germania - a exercitat func?ia de capital? doar între anii 1871 ?i 1945, respectiv, din 1990 încoace.

Reunificat odat? cu ?ara al c?rui centru politic, economic ?i cultural este, ansamblul metropolitan al Berlinului, care are statut de ora?-land, se întinde pe o suprafa?? de peste 890 kilometri p?tra?i, traversat? de râurile Spree ?i Havel, ?i num?r?, în prezent, aproape cinci milioane de locuitori, dintre care 3,4 milioane în nucleul urban.

Spre deosebire de multe alte capitale europene, Berlinul este un ora? relativ nou, primele sale atest?ri datând din preajma anului 1300 - dac? nu lu?m în considerare suburbiile Spandau ?i Köpenick, atestate cu un veac mai devreme. Nucleul Berlinului medieval a fost constituit din dou? fort?re?e ale ducatului de Brandemburg: Cölln (sau "Insula Pescarilor") ?i Berlinul propriu-zis, unificate administrativ în anul 1307. Abia patru veacuri mai târziu, Frederic al II-lea (Cel Mare), fiul întemeietorului regatului Prusiei, a transformat Berlinul într-un centru politic mai important, acordându-i ini?ial rangul de re?edin?? a cur?ii de Brandemburg (curte din care descinde ?i familia regal? a Hohenzollern-ilor, deveni?i peste timp suverani ai României), iar mai apoi pe cea de capital? a întregii Prusii ?i, în final, al împ?ra?ilor germani - context în care Berlinului i-au fost acordate privilegii de ora? hanseatic liber. În 1539, pe fondul desf??ur?rii aprigelor conflicte politico-religioase ale Reformei, electorii de Brandemburg ?i întregul berlin au adoptat luteranismul. A?a-numitul "R?zboi de 30 de ani" (o consecin?? târzie a Reformei,desf??urat între anii 1618 ?i 1648, în care a jucat un rol esen?ial ?i Principatul Transilvaniei), a consemnat prima pagin? neagr? din istoria Berlinului, ora?ul fiind integral devastat pentru prima oar? în istoria sa. Sarcina refacerii a fost asumat? de marele elector
Frederick William, care, în acest scop, a adoptat ?i celebrul Edict de la Potsdam, prin care le era acordat azil hugheno?ilor francezi - peste 7.000 de hugheno?i, marea lor majoritate foarte înst?ri?i, stabilindu-se la Berlin, astfel încât, dup? dou? genera?ii, aproape o zecime din locuitorii capitalei germane erau de origine francez?. Berlinul a devenit oficial capital? a Regatului Prusiei în 1701, prin actul încoron?rii lui Frederic I, ora?ul cunoscând o dezvoltare impresionant? sub fiul s?u, Frederic cel Mare - ca ?i, dup? traversarea sa, în 1806, de c?tre trupele lui Napoleon Bonaparte, campanie care a accelerat procesul de unificare german?. Revolu?ia industrial? a secolelor XVIIIXIX a transformat Berlinul într-o putere economic? ?i tehnologic?, dar ?i într-un înfloritor centru cultural, ora?ul extinzându-se prin înglobarea suburbiilor Wedding, Moabit ?i altele. În 1871, odat? cu des?vâr?irea unit??ii de stat a Germaniei, Berlinul a devenit capitala Imperiului acestei ??ri - acesta fiind ora?ul pe care l-a cunoscut ?i poetul na?ional al românilor, Mihai Eminescu. De aici, diploma?ia german? a ac?ionat, în 1914, pentru declan?area Primului R?zboi Mondial, la sfâr?itul c?ruia, odat? cu înfrângerea suferit?, a cunoscut ample mi?c?ri revolu?ionare, culminate cu proclamarea, tot aici, a a?a-numitei Republici de la Weimar - regim politic efemer, care a înlesnit de facto instaurarea dictaturii naziste ?i, în 1939, declan?area celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. Partea final? a conflagra?iei a distrus cea mai mare parte a Berlinului, ora? care, dup? capitularea necondi?ionat? a supravie?uitorilor regimului nazist, a fost dezmembrat în patru sectoare de ocupa?ie, ulterior reorganizate în Berlinul de Vest (enclav? occidental? într-un stat de ocupa?ie sovietic?) ?i Berlinul de Est, oficial transformat în capital? a statului-marionet? R.D.G - zidul ridicat de trupele sovietice pentru separarea celor dou? p?r?i semnificând, vreme de peste trei decenii, "cortina de fier" dintre cele dou? Europe. Reunificarea de facto a Berlinului s-a realizat prin presiunea oamenilor din ambele p?r?i ale ora?ului, în octombrie 1989.

Inapoi la "Capitalele Europei"

 
Referate : Astronomie
Telescopul

Telescopul este un instrument optic care permite observarea obiectelor îndepartate si neclare ca si cum ar fi mult mai luminoase si mai apropiate de observator. Telescoapele sunt folosite în astronomie pentru observarea corpurilor ceresti îndepartate.

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Budapesta

Continuând nemijlocit municipiul roman Aquincum - re?edin?? a provinciei Pannonia Inferior - ora?ul-capital? a Ungariei, actuala Budapesta, are, în prezent, circa 1,7 milioane de locuitori, respectiv, aproape o cincime din totalul popula?iei ??rii. Întins? pe ambele maluri ale Dun?rii, Budapesta este organizat? în 22 de sectoare, are statut egal celorlalte 19 comitate/jude?e ale Ungariei ?i, ca semn al unui viitor mai generos al rela?iilor cu România vecin?, este înfr??it? cu Bucure?tiul.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Mississippi, coloana vertebral? a Americii

În limba indienilor algonkin, numele s?u înseamn? „P?rintele apelor”; cu siguran??, fluviul Mississippi este, de dou? secole încoace, ?i patronul acvatic al celei mai mari puteri contemporane, Statele Unite ale Americii, al c?rui teritoriu în str?bate, de la nord la sud, ca o coloan? vertebral?.

Read more...
Referate : Psihologie
Atentia

Omul tr?ie?te ?i î?i de?f??oar? activitatea într-un mediu natural ?i social hipercomplex, deosebit de bogat în informa?ii care, prin intermediul anaizatorilor, se transmit creierului uman ?i se cifreaza la circa 100000 bi?i/sec. Din aceast? avalan?? de informa?ii se prelucreaz? la nivelul codurilor psihice, în mod con?tient, doar 25-100 bi?i/sec.

Read more...
Referate : Religie
Iov

Titlul: În toate traducerile Bibliei cartea aceasta poart? numele personajului ei central: Iov. A fost acest Iov un personaj real? Da, profetul Ezechiel îl consider? drept o personalitate proeminent? demn? s? fie pus? al?turi de Noe ?i Daniel (Ezec. 14:14, 20), iar apostolul Iacov îl citeaz? în Noul Testament ca pe un exemplu de r?bdare în suferin?? (Iacov 5:11). Autorul: Se pare c? aceast? carte a fost scris? ini?ial în proz? de Elihu, unul dintre personajele c?r?ii ?i c? a fost tradus? în ebraic? ?i versificat? mai tîrziu de Moise.

 

Read more...
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.